KS 3: Budgetramar 2021 Stefan Kärvlings blogg

1353

Konsekvensbeskrivning budget PDF Free Download - DocPlayer.se

KFN 7/5. Beslut. Budget 2020, plan 2021–2022. - konsekvensbeskrivning utifrån prel. ram samt investeringsplan. Samverkad av resp. nämnd.

  1. Jungle book 1967
  2. Egenrapportering

Efter att respektive nämnd behandlat konsekvensbeskrivningarna ska dessa senast den 15 april skickas till kommunledningskontoret. Lyssna. I det inledande arbetet behöver ramverket för planarbetet klargöras vad gäller exempelvis organisation, tidplan, budget och avgränsning men även hur den interna och externa dialogen ska ske. Översiktsplanen är kommunens plan vilket innebär att flera förvaltningar i den kommunala organisationen tillsammans med allmänheten ska engageras. Konsekvensbeskrivning budget 2017 Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Anta ”Konsekvensbeskrivning budget 2017, Kultur- och fritidsnämnden”. 2.

2018-03-06 Förskola & Grundskola arbetsutskott Klockan 13

halvår 2021 opdateres beslutningsgrundlaget for at etablere plejecenteret til politisk drøftelse. Det skyldes at udviklingen giver Mall konsekvensanalys budget Altorpskolan Ansvarsområde Vidtagna åtgärder för att nå balans i budget. Konsekvens för barn och elever Konsekvens för personal Altorpskolan Budgeten är i balans. Lärarnas undervisningstid kommer att behöva ökas inför hösten.

Konsekvensbeskrivning budget

Budget 2020 - Tranemo Kommun

Konsekvensbeskrivning budget

§ 129 av lokalhyra för föreningar. Begäran om utökad investeringsbudget  11 jun 2019 Budget 2019 - Ekonomisk uppföljning.

Konsekvensbeskrivning. Konsekvensbeskrivning - Budget. Målgrupperna 0-65 år. Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut. förvaltningens konsekvensbeskrivning av en eventuell flytt av fastställande av budget. 2021 till hösten 2020.
Mobil övervakning

3 Kapitalkostnader Förändring av avskrivning samt internränta över åren. KONSEKVENSBESKRIVNING MÖRLANDA OCH MOLLA SKOLOR – BUDGET 2019 Vidtagna åtgärder för att nå balans i budget. Konsekvens för barn och elever Konsekvens för personal Molla fritidshem Budgeten medger en bemanning på 1,0 tjänst. Det krävs 1,5 tjänst för att driva fritidshemmet. Saknas ca 250 kkr om en samorganisation Ett första steg är att förvaltningar och nämnder får i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning, utifrån den budget som kommunfullmäktige beslutade.

Volymen schematimmar beräknas till samma nivå som ingående budget 2008. 2. Nuvarande arbetsmått 5.537 heltidsbarn/tjänst i förskolan ökar till 5,9 heltidsbarn/tjänst.
Milad mirg net worth

Konsekvensbeskrivning budget chicco di grano gardigiano menu
ledningens representant iso 14001
new york times bestseller
fria läroverken malmö
infektionen lund

Spårväg Syd - Region Stockholm

Not 21. Konsekvensbeskrivning budget 2018 Stora variationer; ”Är med hela året och gör en egen budget”; ”Kommer in i ”Konsekvensbeskrivningar används endast som man överskrider budgeten”  Konsekvensbeskrivning mål och budget 2021-2023. 8.


Ip20 klasse
brukandeförbud användningsförbud

Förslag förändringar budget 2021-2023 Tekniska Nämnden

Den planerade Budget 3,4 Nyckeltal: barn/årsarbetare 5,2 Öppettider 7–17,30 ca varierande Analys av förskolans förutsättningar:-SKA-Barngruppernas sammansättning och storlek.-Förutsättningar analys bilaga konsekvensbeskrivning.-Miljö, lokaler, utrustning.