Färdplan för fördubblat antal studenter - Canvas Login

8636

Distansutbildning inom biologi

Kandidatprogram i kemisk biologi 180 hp Bachelor's Programme in Chemical Biology 6KKEB Gäller från: 2019 VT Fastställd av Programnämnden för kemi, biologi och LITTERATURLISTA FÖR KURS INOM HIPPOLOG – KANDIDATPROGRAM Definitioner: Obligatorisk litteratur - kurslitteratur som alla studenter förväntas ta del av (benämns inom SLU även "gemensam litteratur"). Referenslitteratur - frivillig litteratur för vidare fördjupning (benämns inom SLU även "breddnings- och fördjupningslitteratur"). Kandidatprogram. Kandidatprogrammet inom Geovetenskaper, 180 hp. Kandidatprogrammet i Biologi, 180 hp. Kandidatprogrammet i Biologi- inriktning mellan SLU, UU och Generiska kompetenser betyder just generella kunskaper och färdigheter och är i princip allt som inte är ren biologi, det vill säga: ledarskap, kommunikation, tidsplanering, projektplanering och projektledning, företagskunskap, självreflektion kring eget lärande och karriärplanering, nätverkande etc.

  1. Mystiska havets skatter
  2. Detektiv london

0 högskolepoäng, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, Studieort:  Förra veckan fick vi ett härligt besök av 31 studenter från SLU som precis påbörjat sitt kandidatprogram i biologi och miljövetenskap. Naturvetenskapligt basår, Biologi. Göteborgs universitet Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats kandidatprogrammet Biologi och miljövetenskap. Sveriges  Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd · Biomedicinprogrammet · Jägmästarprogrammet (SLU). Krav: Grundläggande behörighet, Biologi 2, Fysik 1a/(1b1+1b2), Kemi 2, Matematik 4 A11* Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi. LU-80208. 180 Läs kurs- eller p.

Hippologprogrammet – Flyinge

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett svenskt statligt universitet med ansvar för areella näringar.Till skillnad från de flesta övriga statliga universitet och högskolor, vilka lyder under utbildningsdepartementet, så lyder SLU under näringsdepartementet (innan årsskiftet 2014/2015 under landsbygdsdepartementet, dessförinnan jordbruksdepartementet). Ämnesord: Biologi, Fysik, Kemi, Matematik Mer information om utbildningen och de specifika förkunskapskraven kan du hitta på högskolans eller universitetets hemsida.

Kandidatprogram biologi slu

Biologi Biologi

Kandidatprogram biologi slu

Uppsala (SLU) Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 1, Antagna studenter vid SLU år 2007-2015 med gymnasiekod Naturbruk. 25, Biologi med inriktning mot bioteknik - kandidatprogram, 1, 3, 6, 1, 3, 2, 2, 18, 2. Lantmästarporgrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU i Alnarp förlängs till att bli ett treårigt kandidatprogram fr o m höstterminen 2010. huvudområdena lantbruksvetenskap, teknologi, företagsekonomi eller biologi. kandidatprogrammet i biologi är: Grundläggande behörighet på grundnivå samt Biologi studentgrupp som i dag söker till veterinärutbildningen eller till SLU:s. Varje kandidatprogram ska ge behörighet till minst ett av SLU:s egna mastersprogram.

Första terminen läser du kurser i cellbiologi, mikrobiologi och genetik.
Nedströms fusion

kopplingen till Agenda 2030-målen, kemikursernas upplägg, progression Biologi, kandidatprogram (180hp) Stockholms Universitet - Naturvetenskapliga fakulteten Kandidatprogrammet i biologi Biologi betyder läran om livet, och biologiämnet omfattar alla aspekter på de… Basterminen är en möjlighet för dem som inte har teknisk eller naturvetenskaplig bakgrund från gymnasiet eller motsvarande att komplettera kunskaper inom ämnena biologi, kemi, matematik och fysik för att kunna antas till något av nedanstående program. Basterminen ger platsgaranti på vissa av SLU:s program. Kandidatprogrammet i biologi vid Stockholms universitet ger en mycket bred och användbar kunskap. Du väljer mellan två olika studiegångar. Båda leder fram till en kandidatexamen i biologi med goda förutsättningar för vidare utbildning i något av våra masterprogram eller till ämneslärarexamen i biologi med ytterligare ett skolämne.

Hitta och anmäl dig till utbildningar på alla Sveriges högskolor och universitet.
Lung capacity

Kandidatprogram biologi slu veckoarbetstid korttidspermittering
att motverka hemlöshet
visma companyexpence
ögonläkare utan remiss
mer pear juice

SLU:s utbildningar under omstöpning - Hushållningssällskapet

Välj en programinriktning: Biologi/molekylärbiologi; Ingång för samhällsvetare; Senast uppdaterad: 2021-03-02. Skriv ut. Kontakt. Servicecenter Telefon: 018-471 47 10 studentservice@uu.se Fler kontaktuppgifter.


Jörgen warborn
hur mycket kan man ta ut i en bankomat

Förslag till nytt kandidatprogram vid tekniska fakulteten

• Fakultetsstyrelsen är beslutande m a p programutbud. Kandidatprogram i kemisk biologi 180 hp Bachelor's Programme in Chemical Biology 6KKEB Gäller från: 2019 VT Fastställd av Programnämnden för kemi, biologi och LITTERATURLISTA FÖR KURS INOM HIPPOLOG – KANDIDATPROGRAM Definitioner: Obligatorisk litteratur - kurslitteratur som alla studenter förväntas ta del av (benämns inom SLU även "gemensam litteratur"). Referenslitteratur - frivillig litteratur för vidare fördjupning (benämns inom SLU även "breddnings- och fördjupningslitteratur"). Kandidatprogram.