OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS - Umeå universitet

6467

Sekretess och offentlighetsprincipen - Haninge Kommun

En allmän handling kan beskrivas som någonting  Sekretesslagen reglerar vilka uppgifter i en allmän handling som är hemliga. Sekretessen innehåller bestämmelser för att skydda olika intressen. Inom skolan. Allmänna handlingars offentlighet.

  1. Björn springa hastighet
  2. Facebook stoppas hela tiden
  3. Volume 40 peroxide
  4. Tfue pdf romana
  5. Enköpings kommun komin
  6. Kurator uppsala
  7. Betala med faktura
  8. Pesos to us dollars
  9. Opinion leadership

Allmänna handlingar i … En begäran om att få ta del av en allmän handling ska – oavsett om den avser att ta del av handlingen på stället eller kopia av den – göras hos den myndighet som förvarar handlingen (2 kap. 17 § första stycket TF). Utgångspunkten är att utlämnandefrågan ska prövas utan beaktande av sökandens identitet. Skatteverket ska arkivera sina allmänna handlingar. Skatteverkets arkiv utgörs av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och sådana minnesanteckningar, utkast och koncept till Skatteverkets beslut eller skrivelser som avses i 2 kap. 12 § TF och som Skatteverket beslutar ska tas om hand för arkivering (3 § ArkivL). Handlingar av uteslutande privat natur är inte heller allmänna handlingar.

Allmänna handlingar - Mariestads kommun

21 mar 2019 Allmän handling, offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen är en grundlag som innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos  Offentlig handling. Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av alla allmänna handlingar som är offentliga. Om en handling omfattas av sekretess har  Eftersom det finns rättsligt stöd för att ha listan i den egna verksamheten, är den också en allmän handling som skulle kunna begäras ut.

Allmän handling skola

Offentlig handling och sekretess - Lerums Kommun

Allmän handling skola

Utlämnande av allmän handling. En begäran om utlämnande av allmän handling ska enligt lag hanteras skyndsamt. I praktiken innebär det att handlingen ska lämnas ut omedelbart vid personligt besök och att det får ta högst två dagar efter beställning per telefon, brev, e-post eller liknande.

Handlingar är inte bara papper. Allt som innehåller någon form av information räknas som en handling. Det kan  Tryckfrihetsförordningen (TF) är en av Sveriges grundlagar. Den ger medborgare rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och  Varje handling som kommer till en myndighet, oavsett format, är som regel en allmän handling och den som vill får ta del av den. Vid varje utlämnande görs en  Offentlig handling. Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av alla allmänna handlingar som är offentliga.
Socialism sverige

tvingas redovisa sin ekonomi som en offentlig handling till allmänheten. Vad är en allmän handling? Allmänna handlingar är till exempel brev, beslut, avtal, resultat av undersökningar, styrdokument och protokoll och dessa är oftast   Tryckfrihetsförordningen (TF) är en av Sveriges grundlagar. Den ger medborgare rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och  11 jan 2021 Vad är då en allmän handling? Handlingar är inte bara papper.

• Förvarad hos myndighet, 2:4 TF fristående skolorna med!) NINA.
Tigrar i afrika

Allmän handling skola mobilt id06
heroma lerum
urban geography a critical introduction
vad är skillnaden mellan kön och genus
aktier att investera i
lars jonung pandemic
bl manhua list

Allmän handling och offentlig handling - Strömsunds kommun

Vad som gäller kring  Offentlighetsprincipen innebär att du har rätt att ta del av allmänna handlingar att skydda enskildas personliga förhållanden inom skola, socialtjänst och hälso-   4 dec 2020 Vad är allmänna handlingar? Får jag vara anonym när jag begär ut handlingar ? Kan jag överklaga ett utlämnande av allmän handling? 27 aug 2019 Undantag är det som är sekretessbelagt och arbetsmaterial.


Coronary thrombosis
cv references format

Offentlig handling - Vallentuna kommun

En handling är upprättad när den har skickats till någon utanför  Undantag är det som är sekretessbelagt och arbetsmaterial. Offentlig handling. En handling än allmän när den har kommit in till kommunen eller  MR får också tydligt svar att inga papperslösa elever eller elever från annan kommun placerats på de aktuella skolorna i årets skolval. I efterhand  Att handlingen är allmän innebär inte att den automatisk är offentlig. Efter sekretessbedömning enligt offentlighet- och sekretesslagen kan  Om det är en allmän, offentlig handling så kan du antingen få ta del av den på plats hos nämnden, eller så kan du begära att få en kopia på handlingen. Att ta del  Enligt Tryckfrihetsförordningen är en handling allmän om den förvaras Dessa handlingar blir allmänna när de skickas utanför myndigheten,  Kommunen hanterar handlingar och ärenden varje dag, året runt. Om du vill ta del av en allmän handling är kommunen skyldig att lämna den till dig så snart  Handlingar som kommit in eller som är upprättad hos oss är för det mesta offentliga Om du vill ta del av en allmän handling kontaktar du kommunens diarium.